AEGON Hitel

Kérdése van? Segítségre van szüksége? Telefonáljon!

+36-1-477-4888
1. FÜGGŐ ÜGYNÖK KÖZVETÍTŐI TÁJÉKOZTATÓJA a Raiffeisen Bank Zrt. leendő Ügyfelei részéreAEGON Magyarország Hitel Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1, cégjegyzékszám: 01-10-045485, adószám: 13773861-4-43; a továbbiakban AEGON HITEL), megbízásából eljáró, a Raiffesen Bank Zrt. javára történő állomány-átruházással érintett ügyfelek (továbbiakban: Ügyfelek) telefonos megkeresését végző függő ügynök közvetítői tájékoztatója:

A Lead Generation Kft. (székhelye és levelezési címe: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66., továbbiakban: Társaság) tevékenységét függő közvetítőként az AEGON Hitel nevében, javára és kockázatára végzi és az AEGON Hitel Zrt. érdekeit képviseli.

A Társaság az általa ellátott feladatokért az AEGON Hitel Zrt-től közvetítői díjázásban részesül. A közvetítői díjat tartozás átvállalás útján a Raiffeisen Bank Zrt. fizeti meg közvetlenül a függő ügynök részére. A közvetítői díj összeg egy ügyfélre vonatkozóan nem ismert. Az Ügyfelek számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

A Társaság hiteltanácsadást nem nyújt.

A Társaság tevékenységével kapcsolatban esetleges felmerülő panasszal fordulhat a Társasághoz személyesen: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. C lépcsőház 4. emelet, telefonon keresztül a +36202396173 telefonszámom, postai úton: Lead Generation Kft, 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. C lépcsőház 4. emelet; elektronikus úton: info@leadgeneration.hu címre.

Amennyiben a Társaság panaszkezelésével nem elégedett a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál postán (Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 címre); személyesen az MNB ügyfélszolgálatán (1013 Bp. Krisztina krt. 39.), bármely Kormányablakon vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.: 172. ) fordulhat. Bármely esetben a polgári perrendtartás szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

A Társaság felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, ennek megfelelően szerepel a Magyar Nemzeti Bank által közvetítőkről vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartás adatait a Magyar Nemzeti Bank a honlapján bárki számára elérhetően, napra készen közzéteszi. A nyilvántartás megtekinthető https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo oldalon található. A Társaság hiteltanácsadási tevékenységet nem végez.

2. Elkelt az Aegon Magyarország jelzáloghitel-portfoliójaAz Aegon Hitel Zrt. már évekkel ezelőtt befejezte a lakossági hitelek folyósítását, most a megmaradt, közel 75 milliárd forintos hitelállományát is eladja.

A tranzakcióval kapcsolatban az Aegon Hitel Zrt. ügyfeleinek semmi teendője nincs, hamarosan pontos tájékoztatást kapnak a továbbiakról. Az Aegon Csoport többi tagja, illetve azok ügyfelei nem érintettek a tranzakcióban.

Több hónapos előkészítés és elemzés után a Raiffeisen Bank Zrt. vásárolja meg az Aegon Hitel Zrt. jelzáloghitel-állomány portfolióját. A megállapodás kizárólag a fizetési késedelem nélküli, úgynevezett teljesítő ügyfélkörre vonatkozik. A szerződést június 4-én írták alá. Az érintett ügyfeleknek pillanatnyilag nincs teendőjük, hamarosan részletes tájékoztatást kapnak.

Ezt követően az Aegon Hitel Zrt. társaságot a nem teljesítő hitelállománnyal együtt az Európában 24 országban jelen lévő, a követeléskezelésben piacvezetőnek számító Intrum svéd követeléskezelő társaság magyar leányvállalata vásárolja meg. Az Intrum a tranzakció zárását követően tájékoztatja az ügyfeleket a tulajdonos személyében bekövetkezett változásról. Az ügyfeleknek a tranzakcióval kapcsolatban külön teendőjük nincs, a zárást követően az Intrum minden ügyfél helyzetét egyedileg megvizsgálja.

Az Aegon Hitel Zrt. 2014 márciusáig fogadott be új hiteligényléseket, majd a piaci helyzet változására tekintettel az új igénylések befogadását felfüggesztették. Az ügylet néhány ezer ügyfelet érint, a portfolió mérete közel 75 milliárd forint.

A tranzakció a felügyeleti jóváhagyások után, várhatóan az ősz folyamán zárul le. Az eladó pénzügyi tanácsadója a KPMG volt.

A Raiffeisen Bankról:

A Raiffeisen Bank Zrt. az egyik legnagyobb, univerzális banki szolgáltatásokat nyújtó szereplő a magyarországi bankpiacon a Raiffeisen Bank International (RBI) csoport tagjaként, mely 14 CEE országban 16,5 millió ügyfelet szolgál ki több, mint 2400 fiókot számláló hálózatában.

Az Intrumról:

Az Intrum Európa vezető követeléskezelési szolgáltatásokat nyújtó vállalatcsoportja. Az 1923-ban alapított Intrum olyan testreszabott szolgáltatásokat kínál, amelyek igénybevételével mérhetően javul ügyfeleinek cash-flow-ja és hosszú távú jövedelmezősége. A vállalatcsoport Európa 24 országában közel 8000 munkavállalót foglalkoztat.

Az Aegon Hitel Zrt.-ről:

Az Aegon Hitel Zrt., mint pénzügyi vállalkozás, 2006 és 2014 között folyósított főként lakáshiteleket és fogyasztói kölcsönöket. A cég az Aegon Magyarország cégcsoport tagja.

3. FigyelemfelhívásTisztelt Ügyfelünk!

Az Aegon Magyarország Hitel Zrt (1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: Társaság ) az alábbiakra hívja fel ügyfelei figyelmét:

Tudomásunkra jutott, hogy Társaságunk jelzálogjogával terhelt ingatlanok kapcsán ügyfeleinket ismeretlen személyek keresik meg és szólítják fel a kiköltözésre, illetve ezen ingatlanokat eladásra kínálják különböző értékesítési portálokon, mind az érintett tulajdonosok, mind pedig Társaságunk tudta és beleegyezése nélkül. Társaságunk megtette a szükséges jogi lépéseket ezen ügyek kivizsgálására.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk igényérvényesítési eljárását minden esetben, a jogszabályokban, szerződésben és egyéb szabályozási elvárásoknak megfelelően végzi. Megbízott felkeresőnk külön kérés nélkül is köteles magát igazolni írásbeli meghatalmazás bemutatásával.

Megértését köszönjük! Amennyiben hasonló esetet tapasztal, kérjük, hívja Információs vonalunkat a +36-1-477-4888-as telefonszámon.

Aegon Magyarország Hitel Zrt.